Góra Grosza 2011

Góra Grosza 2011Od ośmiu lat na przełomie listopada i grudnia w SSP2 zbiera się i liczy pieniądze. W ten sposób poprzez Towarzystwo „Nasz Dom” uczniowie placówki pomagają podopiecznym z rodzinnych domów dziecka. Jednak nikt się nie spodziewał, że za efektywny udział w akcji Góra Grosza 2011 dzieci „dwójki” otrzymają I nagrodę w województwie, czyli czek na 2000 zł.
TND, które działa pod patronatem MEN, odwołuje się min. do pedagogicznego przekazu Janusza Korczaka i Maryny Falskiej. Swoje zasady opiera na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez ONZ w 1989 r., która każdemu dziecku gwarantuje prawo do miłości, szacunku i wzmacniającej opieki dorosłych. Towarzystwo pracuje na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, by zwiększyć ich szanse na godne życie, społeczną akceptację oraz poprawę relacji w rodzinach objętych kryzysem. Głównym celem organizowanej przez TND corocznej akcji Góra Grosza jest „tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze”. W ciągu 20 lat na konto Góry Grosza wpłynęło ponad 21 mln zł, w tym ponad 2 mln w ostatnim roku. Wkład „dwójki” wyniósł wówczas 1.469,65 zł i 48,70 euro, co jest sukcesem szkoły i rodziców.
Z tej okazji 29 listopada odbyła się w SSP2 uroczystość, podczas której przedstawiciel TND pan Dariusz Michalczyk wręczył pani Dyrektor Małgorzacie Kamińskiej pieniężną nagrodę. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Iława pan Włodzimierz Ptasznik i Zastępca Burmistrza pan Andrzej Lewandowski oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli pani Renata Kamińska. Nie zabrakło także przewodniczącej Rady Rodziców pani Magdaleny Grzybowskiej, która 100 złotowym bonem (!) zachęciła uczniów do klasowej rywalizacji w kolejnej edycji Góry Grosza. Wśród zaproszonych były również koordynatorki akcji – pani Stefania Homziak i pani Róża Nitkowska.
Burmistrz docenił działalność szkoły i rodziców słowami, że nie mogło go zabraknąć na uroczystości w miejscu, gdzie promuje się nasze miasto. Na ręce pani Dyrektor złożył list gratulacyjny, w którym wyraził uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu w zbiórce pieniędzy, a Koordynatorkom akcji pogratulował osobiście!

Tekst: R. Nitkowska

Foto: S. Krajewska

 

Góra Grosza 2011Góra Grosza 2011Góra Grosza 2011Góra Grosza 2011