Gazeta szkolna „Wieści z Dwójki”

Gazety wydane w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Konopnickiej w Iławie: 

Aby zapoznać się z treścią gazety, należy kliknąć na wybrany numer. Życzymy miłej lektury.

2010 rok

Nr 1 2010 Wieści z Dwójki

2011 rok

Nr 2 2011 Wieści z Dwójki Nr 3 2011 Wieści z Dwójki Nr 4 2011 Wieści z Dwójki

2012 rok

Nr 5 2012 Wieści z Dwójki Nr 6 2012 Wieści z Dwójki Nr 7 2012 Wieści z Dwójki

2013 rok

Nr 8 2013 Wieści z Dwójki Nr 9 2013 Wieści z Dwójki Nr 10 2013 Wieści z Dwójki

2014 rok

Nr 11 2014 Wieści z Dwójki Nr 12 2014 Wieści z Dwójki Nr 13 2014 Wieści z Dwójki

2015 rok 

Nr 14 2015 Wieści z Dwójki Nr 15 2015 Wieści z Dwójki Nr 16 2015 Wieści z Dwójki

2016 rok

Nr 17 2016 Wieści z Dwójki Nr 18 2016 Wieści z Dwójki Nr 19 2016 Wieści z Dwójki

2017 rok 

Nr 20 2017 Wieści z Dwójki

 

Redakcją i publikacją wszystkich numerów szkolnej gazety „Wieści z Dwójki” (od września 2010 roku do sierpnia 2017 r.)  zajmowała się Grażyna Wiącek.

 

Gazety zredagowane i wydane

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Konopnickiej

w Iławie: