„W każdym z nas jest moc czynienia dobra”

„Szlachetna Paczka” ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku przez studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka, obecnego prezesa stowarzyszenia Wiosna. Obdarowała wówczas 30 rodzin. Dziś Szlachetna Paczka ma charakter ogólnopolski. W tym roku mądrą pomoc otrzymało 17 684 rodzin.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji, „Szlachetna Paczka”. Koordynatorem akcji z ramienia szkoły była Pani Urszula Złotowska. W tym roku przygotowaliśmy paczkę dla trzyosobowej rodziny będącej w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dla osoby samotnej. Zbieraliśmy produkty żywnościowe, chemię gospodarczą, odzież oraz inne produkty potrzebne rodzinom. Dzięki wspaniałomyślności uczniów, ich rodziców oraz pracowników naszej szkoły, udało nam się zebrać wszystko i tym sposobem spełnić marzenia. 9 grudnia 27 paczek, opał i przygotowane podarki trafiły do obydwu rodzin.

W imieniu obdarowanych i własnym pragniemy serdecznie podziękować naszym uczniom, ich rodzicom, całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom SP2 za przyłączenie się do akcji i bezinteresowne dary serca. Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy „Szlachetnej Paczki” dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodzin. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

Warto pomagać, bo „dobroć okazana innym wraca do nas ze zdwojoną siłą”.

Dziękujemy.
Bez Was nie byłoby „Szlachetnej Paczki”
Urszula Złotowska, Magdalena Sidorowicz