Administracja

SEKRETARIAT
 pokój nr 23

czynny codziennie w godzinach 7.00 – 15.00

Tel.(089)6492432

Fax (089) 6488605

Honorata Sikorska

Pani Honorata Sikorska

 

Prowadzi: 

  • kancelarię szkoły
  • dokumentację dot. obowiązku szkolnego
  • dokumentację kancelaryjną dot. pracy dydaktyczno – wychowawczej (arkusze ocen, druki świadectw, wydawanie dzienników);
  • sprawozdawczość statystyczną: System Informacji Oświatowej
  • archiwum szkolne

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Jarosław Raszkowski

Pan Jarosław Raszkowski

Wykonuje zadania związane z: 

  • bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole;
  • obsługą kancelaryjno-biurową;
  • rejestrem i realizacją zamówień publicznych;
  • inwentaryzacją;
  • przygotowywaniem i dokumentowaniem sprawozdań pokontrolnych.