RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK 2017/2018

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Gołębiowski Mariusz

Przewodniczący

2

Samoszuk Paweł

Wiceprzewodniczący

3

Masica Magdalena

Skarbnik

4

Furmanek Beata

Członek

5

Jackowska Ewa

Członek

6

Muszyński Robert

Członek

7

Zieliński Piotr

Członek

Komisja Rewizyjna

 • Kaska Edyta
 • Kowalska Sylwia
 • Mech Grażyna

 

WAŻNE INFORMACJE

Dla sympatyków szkoły pragnących indywidualnie zasilić fundusz Rady Rodziców podajemy numer konta: 

79 8831 0002 5001 0112 2311 0001

 Składka na rok szkolny 2015/2016 to 40 zł 

Formy pomocy dla uczniów finansowane przez Radę Rodziców:

 1. 40% składki klasowej jest przeznaczone do dyspozycji klasy. Pozostała kwota przeznaczona jest do dyspozycji Rady Rodziców na wymienione cele:
  1. zakup książek , nagród na zakończenie roku szkolnego,
  2. dyplomy i podziękowania dla uczniów i rodziców,
  3. wyjazdy uczniów na konkursy, zawody,
  4. pomoc materialną dla rodzin (dziecko otrzymuje zeszyty, długopisy , bloki, kredki itp. wg potrzeb),
  5. nagrody, upominki w konkursach przedmiotowych i zawodach szkolnych,
  6. finansowanie imprez : Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Dzień Samorządności, zawody niepełnosprawnych, bal kl. VI , bal sportowca, zawody sportowe,
  7. zakup książek do biblioteki,
  8. materiały dekoracyjne na imprezy szkolne,
  9. dofinansowanie kół zainteresowań (chór, grupa teatralna „ Bajox”, „ Sobota w Dwójce”, konkursy piosenek),
  10. ewentualny zakup pomocy naukowych i sprzętu dla szkoły,
  11. wynajęcie autokarów dla uczniów,
 2. Środki Rady Rodziców znajdują się na koncie Bankowym w PKO BP.
 3. Ze względu na finansowanie wydatków w całym roku prosimy o dotrzymanie terminów wpłat.

Wpłat nadal można dokonywać na konto Rady Rodziców. Każda dodatkowa kwota w znaczny sposób przyczynia się do poprawienia wyposażenia szkoły i warunków pracy, za co Rodzicom naszych uczniów i Przyjaciołom szkoły

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:)